Прекратяване на правомощията на председателя на ОбС и избор на нов искат...

Прекратяване на правомощията на председателя на ОбС и избор на нов искат съветниците от БСП

373
0
СПОДЕЛИ

Докладна записка за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на Общинския съвет на Добрич и за избор на нов председател е включена в дневния ред на редовното заседание на местните парламентаристи, което ще се проведе на 29 януари.

Докладната е на общинските съветници от БСП Мая Димитрова, Боян Саркизов, Светлин Колев, арх. Емилия Добрева, Георги Георгиев и Галин Иванов.

Общинските съветници от БСП посочват мотиви, поради които искат предсрочното прекратяване на правомощията на председателя на ОбС. Според тях Иво Пенчев си позволява да манипулира ОбС при вземане на решения, като се възползва от възможността да прави реплики, дуплики, да налага личното си мнение или това на групата чрез многократни и извън правилника изказвания.

”Конкретен повод е поведението му във връзка с инициирането на първата извънредна сесия за вземане на решение за поемане на общински дълг за финансиране довършването на блок „Добрич“. Председателят се опита да осуети насрочването й, след което се включи в списъка с желаещите извънредна сесия”, пишат в докладната съветниците от БСП. Според друг техен мотив по време на гласуването на извънредната сесия Иво Пенчев е проявил безотговорност, като не гласувал въобще, макар че в комисии е направил предложение във връзка с разходването на средствата за инфраструктура около блок „Добрич” и в централна градска част, което предложение вносителят приел.

С цялостното си поведение Иво Пенчев показва липса на критичност, диалогичност и нежелание да изпълнява функциите си като председател, възложени му от ОбС, посочват съветниците от БСП.

НЯМА КОМЕНТАРИ

ВАШИЯТ КОМЕНТАР